Frézování kalených ocelí

 

   Téměř každá nástrojárna se potýká s problematikou obrábění tvrdých materiálů. Zejména v oblasti výroby nástrojů a forem hraje obrábění tvrdých materiálů stále důležitější roli.

   Třískové obrábění mnohdy nahrazuje technologicky a časově náročné procesy, jako je např. broušení nebo elektroer. obrábění. Ovšem i v jiných odvětvích se musí komponenty po zakalení ještě dodatečně obrobit metodou třískového obrábění, což klade vysoké nároky na používané nástroje, zejména pak tvrdokovové frézy.

 

 

   Se stále stoupající poptávkou po nástrojích pro obrábění tvrdých a zušlechtěných materiálů, přichází nová řada tvrdokovových fréz HG Technology pro obrábění do 70HRC. Tato řada fréz pokrývá základní požadavky kladené na třískové obrábění těchto těžko obrobitelných materiálů. Tyto nástroje představují optimální řešení pro obrábění oceli v oblasti maximální tvrdosti a garantují, díky svému vysokému řeznému výkonu, maximální úsporu času.