Jak funguje pulzní laserový čisticí stroj při odstraňování nátěrů ?

 

 

Při laserovém odstraňování nátěru působí laser přímo na nanesenou vrstvu, která absorbuje energii laseru v době pulzu a přemění ji na teplo. Díky tomu teplota nátěru dosáhne ve velmi krátké době hodnoty při které dochází k odpařování a vrstva se odloupne z povrchu podkladu. Protože laser má během procesu čištění velmi silné vibrace, odloupnutý nátěr se roztříští, čímž se jeho vrstva odstraní.

 

Proces čištění vysoce výkonným pulzním laserem závisí na vlastnostech světelných pulzů generovaných vláknovým laserem a je založen na fotofyzikální reakci, která vzniká interakcí mezi vysoce intenzivním světelným paprskem, krátkým pulzním laserem a kontaminovanou vrstvou. Fyzikální principy a procesy lze shrnout takto:

 

1. Paprsek vysílaný laserem je absorbován kontaminovanou vrstvou na ošetřovaném povrchu


2. Absorpcí velkého množství energie vzniká rychle se rozpínající plazma (vysoce ionizovaný nestabilní plyn), což vede k rázovým vlnám


3. Rázová vlna způsobí roztříštění a odstranění kontaminantů


4. Šířka světelného impulsu musí být dostatečně krátká, aby se zabránilo nahromadění tepla, které ničí ošetřovaný povrch

 

Díka snadnému nastavení základních parametrů pro čistící proces a následné možnosti uložení předvoleb můžete ihned pro zapnutí stroje začít pracovat na Vašem projektu.

 

 

Laserové odstraňování barvy si získalo oblibu díky mnoha výhodám oproti tradičním metodám. Zde je několik klíčových důvodů, proč se laserová technologie stala nejoblíbenější metodou odstraňování nátěrů:

 

PRECISNOST

Laserové paprsky lze přesně řídit, což umožňuje cílené odstranění barvy bez poškození podkladového povrchu. Tato úroveň přesnosti je zvláště výhodná při práci na jemných nebo složitých površích.

 

ČASOVÁ ÚSPORA

Laserové odstraňování nátěrů je rychlý proces, který může výrazně zkrátit dobu realizace projektu. Laserový paprsek rychle zahřeje a odpaří barvu, čímž ji oddělí od povrchu. Ve srovnání s ručním oškrabáváním nebo použitím chemických rozpouštědel může laserové odstraňování nátěrů ušetřit hodiny nebo dokonce dny práce.

 

ECO FRIENDLY

Na rozdíl od chemických rozpouštědel neprodukuje laserové odstraňování barvy škodlivé výpary ani neuvolňuje toxické látky do životního prostředí. To z něj dělá udržitelnější a ekologičtější variantu pro projekty odstraňování nátěrů.

 

VARIABILITA

Laserovou technologii lze přizpůsobit různým typům povrchů a složení nátěrů. Je účinná na širokou škálu materiálů, včetně kovu, dřeva, plastu a kompozitů. Díky této všestrannosti je laserové odstraňování nátěrů vhodné pro různá průmyslová odvětví a aplikace.

 

FLEXIBILITA

Přenosné lasery FUTURO jsou díky své hmotnosti vhodné pro čištění v nepřístupných prostorách. Mobilitu stroje využijeme např. při odstraňování graffiti na vysokých stěnách a různých hůře dostupných místech. Modelq FUTURO 200W SUPER FINE např. váží pouhých 12kg.

 

NON DESTRUCTIVE

Tyto stroje mají malý tepelný vliv na podklad, což zajišťuje, že během čištění nedojde k poškození nebo ovlivnění podkladového povrchu.

 

 

 

Laserové odstraňování laku se hojně používá v automobilovém průmyslu k odstraňování starých vrstev laku z vozidel. Umožňuje přesné a účinné odstranění laku z karoserií, nárazníků a dalších dílů. V automobilovém průmyslu se využívá schopnost laserového odstraňování laku zachovat celistvost podkladových kovových nebo plastových povrchů, což zajišťuje hladký povrch pro následné lakování nebo renovaci.

 

V leteckém průmyslu, kde je snížení hmotnosti kriticky důležité, mění laserové odstraňování nátěrů pravidla hry. Odstraněním starých vrstev nátěrů z leteckých součástí pomáhá laserová technologie zachovat strukturální integritu a zároveň snížit hmotnost. Přesná povaha laserového odstraňování nátěrů zajišťuje, že během procesu nedojde k poškození choulostivých leteckých materiálů.

 

Laserové odstraňování nátěrů nachází široké uplatnění také v průmyslových provozech, jako jsou výrobní závody a továrny. Běžně se používá k odstraňování barvy ze strojů, zařízení a kovových povrchů. Laserové odstraňování nátěrů eliminuje nutnost použití drsných chemikálií nebo abrazivních metod, minimalizuje riziko poškození průmyslového zařízení a zajišťuje čistý povrch pro údržbu nebo nové nátěry.

 

PULSNÍ LASER FUTURO 200W - PROČ SUPERFINE ?

Laser nepoškodí podkladový povrch a přitom odstrani tiskovou barvu z etikety.

 

 

Pro další informace o strojích značky FUTURO neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

pravidelné novinky a inspirativní vide budeme sdílet také na našem facebookovém profilu FUTURO CNC ZDE :